Select Page

AGILE OCH SCRUM

VAD BEHÖVER DIN AGILA ORGANISATION?

VÄLJ LÖSNING

WORKSHOPS

Story Mapping: En av de bästa workshops när det kommer till att verkligen förstå begreppet Backlog och dess relation till sprintar och releaser.

LEGO Cynefin: Låt hela teamet få utforska och uppleva skillnaden mellan komplicerade och komplex problem. Detta är verkligen en av grundpelarna till Agila metoder.

Feedback: Inom den gruppdynamiska modellen FIRO, är just feedback en av nycklarna att ta sig igenom “Kontrollfasen” för att bli ett välfungernade team. I denna workshop-serie blandas teori med praktik.

Introduktion till Scrum: 2-dagars utbildning för att komma igång och jobba med Scrum.

 

 

 

 

 

AGILE COACING

Nuläge: Vi utforskar var teamet befinnner sig just nu. Vi utforskar både teamets gruppdynamiska mognad och agila mognad.

Mål: Vad är era mål? Vad behöver ni? 

 

KONSULT-TJÄNSTER

Scrum Master: Anlita en senior Scrum Master för att bygga upp ett nytt team eller stärka ett befintligt.

Agile Coach: Anlita en erfaren Agile Coach, med stark känsla för gruppdynamik och coachande ledarskap, som kan arbeta med hela den agila organisationen.

NYFIKEN?

Jag vill veta mer om hur vi kan få hjälp inom Agile och Scrum