004 – Äntligen workshop


I det fjärde avsnittet får ni följa med bakom kulisserna när jag åker till Tyskland och kör en workshop om Scrum och Agile.

I podden går jag inte in så mycket på själva ämnet, utan pratar mest om min ansats och mina reflektioner. Shownotes på ideate.se/004, med mer information om vad vi faktiskt gjorde.

 

Ur workshopen

Marshmallow challenge

Redan första förmiddagen gjorde vi en övning som heter Marshmallow Challenge. En rolig övning där man kan lära sig om samarbete, men kanske framför allt vikten av att arbeta i iterationer. Vi ville göra den tidigt för att sätta tonen på workshopen; dels att bjuda in till delaktighet, och dels för att de snabbt skulle få ha roligt och börja lära känna varandra.

Cynefin Lego

Vi pratade mycket om komplexitet. Både komplexa problem och komplexa system. Genom att att få förståelse för vad det är och hur det påverkar vårt arbete, satte vi en grundbult för varför agila metoder är viktiga och varför vi borde jobba agilt.

För att illustrera skillnaden mellan enkla, komplicerade och komplexa problem gjorde vi övningar med Lego.

User story mapping

Ett av momenten handlade om Story mapping, vilket är ett fantastiskt verktyg för att ta ett två-dimensionellt perspektiv på produkt-backloggen. Vanligtvis kanske man bara ser den som en prioriterad lista. Genom att använda Story mapping som ett visuellt och ett samarbetsverktyg, kan hela teamet få en samsyn på backloggen och få en gemensam förståelse för prioritering och sprint- och release-planering.

Länkar:

,