006 – Vad skulle jag vilja göra nästa gång?


 


Jag följer jag upp förra veckans avsnitt där jag pratade om planeringen av min föreläsning på Hyper Island.
Nu är föreläsningen avklarad och i det här avsnittet gör jag en AAR.

Att göra en AAR -After Action Review, är ett av mina allra bästa tips om du vill växa och utvecklas.

 

AAR

Jag gör korta, men medvetna reflektioner, ganska snabbt efter själva insatsen. Jag börjar med en observation:
1. Vad gick bra?
2. Vad gick inte så bra?

Försök hålla dessa två första frågor värderingsfria. De är bara observationer.
Och de ger input till nästa frågeställningen som är den riktigt intressanta!

“Om jag skulle göra det här en gång till…Hur skulle jag vilja göra det då?”

Observation

 • Jag tyckte det var lyckat att göra en liten Konstellations-övning baserat på deras erfarenhet av agila metoder.
 • Och det var bra att dela in dem i blandade grupper, baserat på deras erfarenheter.
 • Men när jag samlade in frågor från grupperna, så spretade det väldigt mycket.
 • Jag fick in “för många” frågor.
 • Det var svårt att prioritera frågorna.
 • Jag tyckte min Keynote-presentation var bättre än någonsin. Bra bilder och bra innehåll.
 • Men även om den innehöll bra saker så var den för lång. Jag ville liksom säga för mycket.

Vad vill jag göra nästa gång…

Grupperna och deras frågor:

 1. Fortsätt att dela in i grupper som jag gjorde.
 2. Men när det kommer till insamlingen av deras frågor skulle jag göra så här:
  1. Låt deltagarna i varje grupp skriva frågor/ämnen på Post-It-lappar. (Bara 1 fråga per lapp)
  2. Låt deltagarna inom grupperna presentera sina frågor för varandra, och kanske även redan nu ge varandra svar på dessa frågor.
  3. Låt grupperna göra en första gallring och bara behålla 3 lappar per grupp.
  4. Låt varje grupp presentera sina frågeställningar för hela publiken och sätta upp respektive Post-It på en whiteboard.
  5. Allteftersom grupperna presentera sina frågeställningar, låt dem gruppera eventuellt liknande frågeställningar, så de bildar kluster av ämnen och frågor på tavlan.
  6. När alla grupper presenterat. Låt att deltagare få varsin penna och be dem fördela 3 röster på de olika grupperna av frågeställningar. De röstar genom att sätta en prick eller flera prickar på lapparna eller grupperna. (De får rösta på sina egna förslag och de får sätta en eller fler röster på samma alternativ.)
  7. Räkna ihop rösterna och flytta lapparna i prioritetsordning, med den som fick högst antal röster högst upp på tavlan.
 3. Sen är det bara att beta av listan uppifrån på frågestunden. Det är deras frågor och de har själva valt vilka de vill hinna med först om tiden skulle ta slut. På så sätt låter vi alla komma till tals och inte bara lyssna på dem som skriker högst. Jag har också lyft ur mig själv ur ekvationen så att jag inte gör en felaktig prioritering.

Keynote-presentationen:

 1. Bryt ner den i mindre delar
 2. Varje del ska ha ett specifikt syfte
 3. Var beredd att kasta om ordningen
 4. Kör just den del som knyter an till den fråga som avhandlas i listan ovan.

Länkar:

,