008 – Dåligt självförtroende


Jag vill vara ärlig och autentisk

Därför berättar jag om hur mitt självförtroende kan pendla och hur svårt det är att vara kreativ när man befinner sig i en svacka av dåligt självförtroende.

Självförtroende är inte bara en enda linjär skala, utan har många olika dimensioner. Vi kan ju ha bra självförtroende på ett område och samtidigt dåligt självförtroende på ett annat.

Dåligt självförtroende kan leda till en negativ inre dialog, som lätt kan skapa en negativ spiral; Dialogen kan bli en grogrund för mer dåligt självförtroende, som i sin tur kan leda till ännu mer av en negativ dialog. Och så fortsätter det. Allt detta leder i sig ofta till att vi mår dåligt och har svårt att vara kreativa.

Det kan vara svårt nog när man har en negativ inre dialog, men ännu jobbigare är det om vi har flera negativa dialoger igång samtidigt.

Coachande förhållningssätt

Som vanligt så tar jag ett coachande förhållningssätt på problemet och provar olika perspektiv för att komma på banan igen.

Jag berättar jag hur jag gör för att hantera en negativ dialog genom att lyssna med empati. Just denna metod är riktigt bra när man har flera negativa dialoger samtidigt, eftersom den går förbi all logik och avväpnar argumenten med kärlek och empati.

,