009 – I huvudet på en facilitator


Den här gången får du följa med bakom kulisserna, eller i mitt huvud, när jag tänker tillbaka på en workshop jag faciliterade i Hörby den här veckan.

Efter den förra workshopen på Hyper Island för en månad sedan, var ett av mina egna läromål, att jag den här gången skulle få till en bättre inledning där vi kunde fånga deltagarnas så kallade “önskelista”.

Det gick lysande!
Men jag var tydligen inte helt förberedd på vad deras lista skulle innehålla.

Om förväntningar

Ofta säger beställare att de vill att publiken ska bli inspirerade, motiverade och att vi ska väcka nyfikenhet. Och det är ju jättebra!!! Men det är ju omöjligt att forcera fram nyfikenhet eller motivation. Det här blev tydligt för mig när jag satt och ritade och insåg att att “mitt mål”, alltså det målet jag själv kan påverka, inte är att få någon nyfiken. Mitt mål är det streck jag dragit i pilen mot måltavlan. Mitt mål är de saker jag planerar och genomför på workshopen. Min ambition är att göra så mycket som möjligt för att hjälpa deltagarna så långt som möjligt i pilens riktning.

Det är skillnad på det mål jag själv kan kontrollera och ett effektmål, som kan komma som en effekt av workshopen. Det känns befriande att slippa ta ansvar för att försöka få publiken att bli inspirerad. Så befriande att jag vill göra allt jag kan att nå mitt mål.

Kartan

När jag förberedde mig tänkte jag mig workshopen som en karta.

Där vi startade på en punkt och hade ett mål. Jag planerade en rutt mot målet med olika platser vi kunde besöka på vägen. Vi hade möjlighet att utforska olika platser, allteftersom vi färdades framåt, men hela tiden har vi målet i sikte.

Lärdomar

Från denna workshop tar jag med mig följande lärdomar:

Var beredd på vad som helst

Eftersom jag inte kan veta vad som kommer att komma upp på önskelistan, så måste jag ju vara förberedd på att vi kanske inte har samma förväntningar.

Då får jag antingen

 • stuva om i min agenda,
 • eller förklara att idag pratar vi om vad jag har förberett och att nästa gång kör vi på deras lista,
 • eller så ber jag deltagarna ta fram just frågor till en frågestund, och sedan tar jag frågorna i deras prioritetsordning.
Ta med en verktygslåda

I fortsättningen kommer ta med en fullpackad verktygslåda.

Egentligen vill jag inte presentera för många verktyg alltför fort till deltagarna, utan starta i frågeställningen: “Vad är problemet?” som vi sedan kan välja och testa verktyg utifrån.

Men eftersom i princip alla jag möter efterfrågar enkla, praktiska verktyg, så tänker jag mig nu att presentera en massa olika verktyg, övningar och metoder. Därefter kan vi dyka ner i deras problem, och utforska och se vilket av verktygen som skulle kunna passa.

Önskelistan

I avsnitt 006 beskriver jag hur du kan gå tillväga för att tillsammans med deltagarna ta fram deras önskelista till en frågestund:

Denna övning är kanon om du vill samla in deltagarnas frågor på ett demokratiskt sätt så att inte bara de som skriker högst hörs.

Se till att ha delat in deltagarna i grupper.

 1. Låt deltagarna i varje grupp skriva frågor/ämnen på Post-It-lappar. (Bara 1 fråga per lapp)
 2. Låt deltagarna inom grupperna presentera sina frågor för varandra, och kanske även redan nu ge varandra svar på dessa frågor.
 3. Låt grupperna göra en första gallring och bara behålla 3 lappar per grupp.
 4. Låt varje grupp presentera sina frågeställningar för hela publiken och sätta upp respektive Post-It på en whiteboard.
 5. Allteftersom grupperna presentera sina frågeställningar, låt dem gruppera eventuellt liknande frågeställningar, så de bildar kluster av ämnen och frågor på tavlan.
 6. När alla grupper presenterat. Låt att deltagare få varsin penna och be dem fördela 3 röster på de olika grupperna av frågeställningar. De röstar genom att sätta en prick eller flera prickar på lapparna eller grupperna. (De får rösta på sina egna förslag och de får sätta en eller fler röster på samma alternativ.)
 7. Räkna ihop rösterna och flytta lapparna i prioritetsordning, med den som fick högst antal röster högst upp på tavlan.

Sen är det bara att beta av listan uppifrån på frågestunden. Det är deras frågor och de har själva valt vilka de vill hinna med först om tiden skulle ta slut. På så sätt låter vi alla komma till tals och inte bara lyssna på dem som skriker högst. Jag har också lyft ur mig själv ur ekvationen så att jag inte gör en felaktig prioritering.

Ice breaker

Den här övningen är jättebra att inleda en workshop med.
Den syftar till

 • att få igång deltagarna,
 • att få dem att delta,
 • att få dem att känna sig trygga.

En bonus är att de lär känna varandra också.

 1. Låt alla få skriva 2-3 frågor på olika Post-It-lappar. Frågor av typen:
  • Om du fick bjuda vem som helst på middag, vem skulle det vara….och varför?
  • Brukar du sjunga i duschen? Vad sjunger du då?
  • Vad gör dig glad…och varför?
 2. Sen sätter du på musik och låter deltagarna mingla runt i 20-30 minuter
 3. När 2 personer möts,
  • stannar de och hälsar
  • och båda väljer varsin fråga av de som de har på hand och ställer den,
 4. När båda ställt sina frågor byter de just dessa 2 lappar.
 5. Fortsätt mingla och möta nya personer.

Man hinner kanske med 5-10 möten på 20-30 minuter. Alla behöver inte mötas. Det viktiga är att de fått röra på sig, mött ett antal personer, pratat om intressanta saker… och haft roligt. 

(Jag är osäker på vem som kommit på den här övningen. Antingen har jag hittat den på webben, eller blivit tipsad av någon annan coach…eller så har jag skapat den själv för flera år den?)

 

Recension

På iTunes har någon som kallar sig Hexapuma skrivit

En skön podcast om att våga ta steget ut i det okända, obeprövade för att fullfölja sina drömmar! Bra och kul pod!

Tack Hexapuma!!

Om du också gillar podden så gå in på iTunes och skriv en recension.  Du kan skriva vad du tycker…eller om du vill fråga något…eller bara skriva en hälsning!  <3

,